לישר קרבלניקוב ז"ל

תאריך לידה: תאריך פטירה: תשס"ז

נלב"ע בשנת תשס"ז