מזרחנות

כללי

מגמה זו מכשירה את תלמידיה בלימוד השפה הערבית הספרותית, כדי להגיע לרמה בסיסית של קריאה, הבנה וכתיבה של טקסט עתונאי – ספרותי. כמו כן מעניקה  המגמה לבוגריה, כלים להבנת סוגיות יסוד בתחום חיי הערבים והאסלאם וכן סוגיות העומדות על הפרק במישור יחסי ישראל – ערב ויחסי העולם עם הערבים והאסלאם.

כן סוללת המגמה את הדרך לפני בוגריה, לשירות בחיל המודיעין במסלולים מגוונים ובהם פרויקטים יוקרתיים ארוכי טווח המשלבים שירות עם תואר אקדמי!

מהלך הלימוד

 

כיתה י'התלמיד מתחיל בלימוד השפה הערבית עד רמת 1 יח"ל של הערכה חלופית.

                 במקביל, לומד התלמיד סוגיות יסוד בתחום המזרחנות ובהן: האסלאם

                 הפונדמנטליסטי בארץ ובעולם, ערביי ישראל וכן סוגיות יסוד באורחות חיי הערבים

                 והאסלאם.

כיתה י"א – התלמיד ממשיך בלימודי השפה הערבית ברמת 2 יח"ל נוספות, המשלימות לרמת 3

                    יח"ל  לבגרות.

                    בזמן המיונים לצבא, נפתחת בפני התלמיד האפשרות לשירות בחיל המודיעין (כמובן

                    שלאחר תהליך

                   מיון).  המצטיינים שבתלמידים מוזמנים לתהליכי מיון למסלולים המשלבים לימודים

                   אקדמאיים על חשבון צה"ל, עם שירות בחיל המודיעין.

כיתה י"ב  –  התלמיד משלים לימודיו בשפה הערבית לרמת 5 יח"ל. במסגרת לימודיו אלו,

                     מתנסה התלמיד בלימוד תחומים נוספים בשפה הערבית ובהם: ספרות ערבית בת

                     זמננו, ערבית יהודית (כתבי רמב"ם, רס"ג, בן איש חי), ערבית קלאסית ועתונות

                    מורחבת.

להלן התחומים בהם יכולים בוגרי מגמת ערבית לעסוק, בין אם כמקצוע עיקרי ובין אם כמקצוע עזר:

מקצועות הערבית והמזרחנות הם מקצועות המציעים לעוסקים בהם תחומי תעסוקה פוטנציאליים במגזרים השונים:

המערכת הבטחונית: קהילת המודיעין: אמ"ן, מוסד, שב"כ, שב"ס ומשטרת ישראל.

משרדי הממשלה השונים,העובדים עם המגזר הערבי בישראל.

משרד החוץ: מקצועות אלו מכשירים לקראת קורסיםלהכשרת הסגל הדיפלומטי של מדינת ישראל בעולם.

מערכות התקשורת למיניהן: רדיו טלביזיה, עיתונות ואינטרנט,זקוקות לכתבים,עורכים ופרשנים בתחומי הערבית והמזרחנות.

המערכת האקדמית לסוגיה: מרצים ועובדי מחקר (בתחום המזרחנות בארץ – מכון טרומן ומכון דיין).

קהילת העסקים בישראל, צורכת, עקב קשריה המסחריים עם מדינות ערב, אנשי מקצוע בתחומים שונים, שהם בעלי ידע בתחומי הערבית והמזרחנות.

המגזר העסקי העובד עם ערביי ישראל, זקוק אף הוא ליודעי השפה הערבית, שהרי במדינה כמיליון ערבים אזרחי ישראל, המהווים קהל יעד צרכני בפני עצמו.